كشتارگاه صنعتی ياسوج

 

 

 این کشتارگاه با 21000 متر مربع و با ظرفیت 1600 راس دام کوچک و 150 راس دام بزرگ ساخته شد.

بخشهای مختلف ساخته شده کشتارگاههای صنعتی عبارتند از: 

1-  سالن کشتار

2-  واحد برش و بسته بندی

3-  سردخانه

4-  واحد تبدیل مواد زاید

5-  آغل های نگهداری و انتظار

6-  واحد تصفیه فاضلاب

7-  موتور خانه برودتی و حرارتی

8-  منبع زیرزمینی آب

9-  واحد اداری

10-  ساختمان اداری

اطلاعات پروژه به شرح زیر می باشد:

كارفرما

شركت سهامی پشتيبانی امور دام كشور

مشاور

مهندسين مشاور  ايستا

محل اجرای پروژه

استان كهكيلويه و بوير احمد - ياسوج

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

23,473

تاريخ خاتمه

1379