پیام مدیر عامل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در دنیای توسعه یافته و در حال توسعه امروز، معیار پیشرفت و ارزش اقتصادی هر کشوری را با اقدامات عمرانی و تولیدی که موجب ایجاد کار، کاهش تورم، رفاه و آسایش می شود، می سنجند. از این رو برای دست یافتن به این مهم راههای گوناگون و نوینی در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دارد که به فراخور آن اتخاذ روش می شود.

بهترین، سریعترین و باصرفه ترین مسیری که موجب تجلی اهداف اقتصادی می شود همانا رعایت اصول مهندسی است که بر پایه کیفیت، هزینه و سرعت استوار بوده و در چشم انداز هر شرکت موفقی قرار می گیرد. لذا سرلوحه قرار دادن استحکام در عملیات، سرعت در اجرا و کاهش هزینه های زائد و رعایت اصول و استانداردهای پذیرفته شده قطعاً موجب بقای سرافرازانه هر شرکتی خواهد شد.

این شرکت با سرلوحه قرار دادن استانداردهای مهندسی و مجهز شدن به علم و فناوری روز، در این مسیر گام برمی دارد تا از این طریق بتواند اعتماد اقتصادی و اطمینان عملیاتی را محقق کرده و گامهای استوار و مطمئنی را در هر چه باشکوهتر شدن اهداف اقتصادی و عمرانی این مرز و بوم بردارد و این میسر نمی شود مگر با جذب نیروهای متخصص و مجرب آشنا به استانداردهای روز و  مکانیزه کردن ارتباطات استوار بر پایه ایمان، تلاش و همدلی دست اندرکاران و همکاران محترم...

 

 

                                                                                              عليرضا حقيقي

                                                                                              مديرعامل و عضو هیأت مدیره