خلاقيت و نوآوري

 
 liewhil

 

خلاقيت و نوآوري
رديف پروژه نوآوري توضيحات
1 شبكه آبياري و زهكشي ميان‌آب طراحي مجدد صفحات تسطيح مزارع قطعة 3B و كاهش حجم عمليات خاكي تا حدود 2 ميليون مترمكعب كاهش حجم عمليات خاكي در حد 2 ميليون مترمكعب
2 كانال انتقال آب چالوس تغيير طرح قالبهاي فلوم از قالب ثابت به قالب رونده و افزايش سرعت اجراي كار افزايش سرعت اجراي كار
تغيير مركز ثقل ديوارهاي حائل با استفاده از تغيير شكل ديوار و پي آن، و در نتيجه حذف شمع زير ديوارها و نهايتاً تغيير ديوارها از بتني به سنگي و كاهش چشمگير هزينه ها. كاهش هزينه‌ها
3 احداث تصفيه خانه فاضلاب شرق اصفهان در طرح اوليه جهت اجراي لاگونهاي تصفيه‌خانه مي بايست زمين طبيعي 2 متر خاكبرداري و پس از آن 2 متر بالاي سطح زمين طبيعي خاكريزي انجام مي شد؛ ولي در طرح پيشنهادي مقرر گرديد كه زمين طبيعي دست نخورده باقي مانده و تنها جهت آب‌بندي دور تا دور لاگونها، شفتة آهكي و خاكريزي اجرا گردد كه باعث افزايش سرعت اجراي كار و كاهش هزينه‌ها به ميزان 3 ميليارد ريال گرديد. افزايش سرعت اجراي كار و كاهش هزينه‌ها به ميزان 3 ميليارد ريال
4 حفاري، اجراي سازه نگهبان، عرشه پل موقت براي ترافيك و اجراي كامل سازه ايستگاه متروي امام حسين (Q2) تغيير سيستم قالب‌بندي سقف طبقة اول ايستگاه با امكان اجراي رادية كف، ديوارها و سقف بطور همزمان و افزايش سرعت اجراي كار به ميزان 3 تا 4 ماه. 3 تا 4 ماه صرفه‌جويي در زمان
تغيير طراحي استراتها جهت سهولت در ساخت و اجرا و همچنين كاهش وزن استراتها و كاهش هزينه ها. كاهش هزينه‌
5 احداث سد مخزني كمانه و تأسيسات وابسته تغيير طرح روي پي سد، از خاك سيمان ببه دال بتني و روي آن رس و كاهش هزينه ها به ميزان 510 ميليون ريال. كاهش هزينه‌ به ميزان 510 ميليون ريال
6 اجراي كانال اصلي و فرعي انتقال آب جزيره مينو و سازه هاي وابسته + الحاقيه استفاده از عمليات لوله‌راني (پايپ جكينگ) به جاي احداث كالورت و كاهش هزينه احداث كالورتها به ميزان 50  تا 60 درصد. كاهش هزينه احداث كالورتها به ميزان 50 تا 60 درصد
7 كانالهاي انتفال آب رودشت استفاده از سيمان تيپ 2 به جاي تيپ 5 در بتن و همچنين استفاده از ميكروسيليس در بتن لاينينگ و سازه و كاهش هزينه‌ها. كاهش هزينه‌ها
افزايش ضخامت بتن به جاي استفاده از عايق در بخشهايي از كانال كه كف نفوذپذير داشت و كاهش هزينه‌ها. كاهش هزينه‌ها
8 اجراي ايستگاه كاوه قطار شهري اصفهان + الحاقيه مجموعه ابتکارات و نوآوریها در روشهای اجرا و كاهش هزينه ها به ميزان 1.2 میلیارد ریال  و كاهش زمان اجرا به ميزان 15 ماه. كاهش هزينه به ميزان 1.2 میلیارد ریال  و كاهش زمان به ميزان 15 ماه
9 اجراي كانال انتقال آب RMC  هنديجان و شبكه آبياري و زهكشي مربوطه + احداث دو دستگاه پل سواره رو بر روي كانال ابداع تكنولوژي اجراي قالب بندي مجزاي ديوار و سقف و نيمه مكانيزه كردن قالب بندي سقف و اجراي طولاني ترين وعميق ترين سيفون اجرا شده درخوزستان. اجراي طولاني ترين وعميق ترين سيفون اجرا شده درخوزستان 
تغيير  روش اجرای سيفون معكوس سيلاب بر دهملا هندیجان و كاهش هزينه هاي انجام عمليات پي كني بميزان 20 ميليارد ریال.  كاهش هزينه هاي انجام عمليات پي كني بميزان 20 ميليارد ریال 
10 کانال انتقال آب جزیره مینو تغییر روش اجرای کار سیفون اروند جزیره مینو شامل اجرای سیفون بصورت ترانشه باز و تثبيت مرحله ای با شفته آهك در بدنه ترانشه و افزايش سرعت اجرا و كاهش هزينه‌ها. سرعت اجراي كار و كاهش هزينه‌ها
11 اجراي عمليات ساختماني، تأسيسات برقي و مكانيكي و محوطه سازي ساختمان اداره مركزي قطار شهري اصفهان + عمليات تكميلي تغییر سیستم اجرای عملیات قالب بندی جهت بتن ریزی با استفاده از  جکهای پنوماتیک و 41 درصد كاهش زمان و 61 درصد كاهش هزينه نسبت به روش سنتي.  حذف 70 درصد نيروي انساني نسبت به روش سنتي 
41 درصد كاهش زمان نسبت به سيستم سنتي
67 درصد صرفه جويي ريالي نسبت به سيستم سنتي
12 عمليات اجرايي ایستگاه چهارراه وليعصر(G'4)، هواکش میان تونلی(G'4I4)، پست فشار قوی امیرکبیر، لاینینگ و سکوی تشریفات(H4) و سازه سه راهي خط 4 به 3 تغییر سيستم سقف رکتیفایر از دوقوسي به تك قوسي و تسريع بهره برداري از سيستم هواساز به مدت 3 سال. تسريع بهره برداري از سيستم هواساز به مدت 3 سال
تغییر روش حفاري زير زميني از روش اطریشی به روش روسی و کاهش زمان وکاهش هزینه ها. کاهش زمان وکاهش هزینه
تغییر روش حفاري در سالن بليط فروشي و حذف استراتهاي ايستگاه و کاهش زمان وکاهش هزینه ها.
13 اجراي كامل سازه نگهبان و سازه اصلي ایستگاه زيرزميني تقاطعی K3H6 (میدان ولیعصر) و عمليات حفاري و ساخت سازه تونل شمالی آن تغيير شفت ايستگاه از پروانه‌اي به مستطيلي و كاهش زمان اجرا به مدت 6 ماه. كاهش زمان به مدت 180 روز
ايجاد رمپ محيطي و گالري‌هاي دسترسي به تونل شمالي و جنوبي و كاهش هزينه ها. كاهش هزينه
14 احداث شبكه فرعي آبياري، تجهيز و نوسازي و زهكشي زير زميني ناحيه 2 عمراني سد آسك استفاده از كانالت به جاي كانالهاي درجا و كاهش هزينه ها. كاهش هزينه
تغيير جانمايي شبكه و كاهش طول مرده كانالهاي درجه 3  و كاهش هزينه ها.
استفاده از فيلتر مصنوعي به جاي فيلتر طبيعي و  و كاهش هزينه ها.
كاهش ضريب زهكشي و در نتيجه كاهش قطر لوله هاي زهكش و كاهش هزينه ها.
تبديل كلكتورهاي زيرزميني (از جنس پلي اتيلن) به زهكش روباز و كاهش هزينه ها.