كشتارگاه صنعتی شهركرد

 

 

این کشتارگاه با زیر بنای 19000 متر مربع و با ظرفیت 2000 راس دام کوچک و 200 راس دام بزرگ ساخته شد.

 

بخشهای مختلف ساخته شده این کشتارگاه صنعتی شامل موارد زیر میباشد:

 

 

1-  سالن کشتار

2-  واحد برش و بسته بندی

3-  سردخانه

4-  واحد تبدیل مواد زاید

5-  آغل های نگهداری و انتظار

6-  واحد تصفیه فاضلاب

7-  موتور خانه برودتی و حرارتی

8-  منبع زیرزمینی آب

9-  واحد اداری

10-  ساختمان اداری

 


كارفرما

شركت سهامی پشتيبانی امور دام كشور

مشاور

مهندسين مشاور  ساختمان و صنعت

محل اجرای پروژه

چهارمحال بختياری - شهركرد

 

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

43،687

تاريخ خاتمه

1380