مقالات

 

 مقاله های ارایه شده در همایش های شرکت مهندسی آب و خاک

 

ردیف

 

عنوان مقاله

 

همایش محل ارایه مقاله

 

ارایه دهنده

1

به کارگیری میکروسیلیس در ساخت بتن در محیط های خاص

همایش مدیران شرکت مهندسی آب و خاک

علیرضا حقیقی

2

سوخت رسانی و اصول فیلتراسیون

همایش مدیران شرکت مهندسی آب و خاک

احمدرضا بصیری

3

بتن ریزی در هوای سرد و گرم

همایش مدیران شرکت مهندسی آب و خاک

مهران سنایی نیا

4

بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه

جهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئو تکنیک و مکانیک خاک ایران

سید محمد فرید آستانه

5

نواوری در روشهای متداول حفاری زیرزمینی در آبرفت تهران ( مطالعه موردی ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر G4)

جهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئو تکنیک و مکانیک خاک ایران

سید محمد فرید آستانه

 

 

 مقاله های ارایه شده در مجلات  و کنفرانس های داخل کشور 

 

ردیف

عنوان مقاله

همایش محل ارایه مقاله

ارایه دهنده

1

ضرورت  شرایط بکارگیری زهکش در زیر کانال های پوشش  دار

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

علیرضا حقیقی

2

معرفی روش جدید استفاده از آهک بمنظور اصلاح ویژگی های مکانیکی خاک و ارزیابی آن

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

سید محمد فرید آستانه

3

چگونه توان رقابت را افزایش دهیم

خبرنامه داخلی شرکت جهاد توسعه منابع آب

محمود خرم قهفرخی

4

تقویت مقاومت برشی خاک های نرم به کمک یون کلسیم

ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

سید محمد فرید آستانه