آموزش

 
 
  
 
 
 
 
                         دوره های آموزشی انجام شده در سال 1389
 

 

ردیف

 

دوره

زمان

 

شرکت کنندگان

1

سمينار حفاري بدون ترانشه

19 و 20  مرداد

 پرسنل کارگاه ها

2

سمينار و نمايشگاه سد و تونل

5 ، 6 و 7  مهر

پرسنل کارگاه ها

3

كارگاه تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخص‌هاي مهندسي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه

5 و 6  مهر

 

روسای کارگاه ها 

 

 

كارگاه تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخص‌هاي مهندسي سد كارون 4

كارگاه نحوه ارزيابي و محاسبه تاخيرات پروژه

4

تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخص‌هاي مهندسي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه

2  آذر

 مدیران پروژه و مدیران دفاتر فنی  کارگاه ها

5

تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخص‌هاي مهندسي سد كارون 4

2  آذر

 مدیران پروژه و مدیران دفاتر فنی  کارگاه ها

6

مديريت ادعا در طرح‌هاي مهندسي

3  آذر

 مدیران پروژه و مدیران دفاتر فنی  کارگاه ها

7

مديريت دانش در پروژه هاي مهندسي

25 و 26 دي

مدیران پروژه

8

سمينار مديريت پروژه

26 و 27 دي

مدیران پروژه

 

 

 

                                                                            

                             دوره های آموزشی انجام شده در 1390

 

 

ردیف

 

دوره

زمان

 

 

شرکت کنندگان

1

مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008   (ميدان وليعصر)

3  اردیبهشت

کارکنان و مدیران

2

مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008  (دفتر مركزي)

4 اردیبهشت

کارکنان و مدیران

3

مباني و الزامات سيستم مديريت HSE   (ميدان وليعصر)

10 اردیبهشت

پرسنل و مسیول HSE

4

مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه -IMS  (مديران دفتر مركزي)

11 اردیبهشت

مدیران و پرسنل

5

همايش آموزشي كاربردي ماليات در شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني

29 و 30  خرداد

مدیران مالی

6

نظام آراستگي محيط كار  -  5S

2 خرداد

مدیران و پرسنل

7

مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008  (جاده ساوه)

3 خرداد

مدیران و پرسنل

8

مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008  (جاده ساوه)

21تیر

مدیران و پرسنل

9

مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008  (آسك هنديجان)

28تیر

مدیران و پرسنل

10

مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008  (جنت و مصلي اهواز)

29تیر

مدیران و پرسنل

11

دفتر مديريت پروژه و راهكارهاي استقرار و ارتقاء آن

2 و 3  آذر

مدیران پروژه

12

تكنيك‌هاي مديريت هزينه

10آبان

مدیران

13

توسعه پايدار و مديريت انرژي در سازمان

11آبان

مدیران

14

كنفرانس حسابداران و مديران مالي

27 و 28  آذر

مدیران مالی و حسابداری

 
 
 
 
 
            دوره های آموزشی انجام شده در سال 1391
  
شرکت کنندگان  زمان دوره ردیف 
پرسنل و مسئولین HSE 22 تیر كارگاه آموزشي اصول و مباني HSE در طرح هاي عمراني 1
 مسئول HSE 28 و 29 تیر مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت  بر اساس استانداردISO 9001:2008 و آموزش مميزي داخلي 2
مدیران پروژه  14 و 15 آذرماه  1- آشنایی با مدل تعالی پروژه
2- در سه ماهه اول پروژه چه خواهد گذشت؟
3