عملیات اجرای باند دوم محور لار به جهرم

 محور لار – جهرم- بندرعباس کوتاه‌ ترین ، بهترین و در صورت بهره برداری و تکمیل چهارخطه شدن آن مناسب ترین مسیر برای دسترسی به بندرهای جنوبی و جزایر قشم و کیش و مسیری امن برای تردد حجم انبوه خودروهای سنگین حامل مواد سوختی به سمت مناطق جنوب خواهد بود.

ارکان پروژه:

  • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
  • مشاور: مهندسین مشاور فراشار آسیا


 تاریخ شروع پروژه: 1398/11/26

مدت زمان اولیه پیمان: 48 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 834 میلیارد ریال