محوطه سازی گمرک آستارا

 هدف از ساماندهی محوطه، جلوگیری از آبگرفتگی و تسهیل تردد کامیون های تجارت خارجی است و با تکمیل این طرح، علاوه بر کاهش ترافیک خودروها در شهر، امکان توقف همزمان ۷۰۰ کامیون فراهم می شود.

آستارا

محل اجراي پروژه

ستاد نظارت گمرکات استان گیلان

نام كارفرما

مهندسین مشاور مهباد

نام مشاور

225،575

مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال)

97/05/28

تاريخ شروع كار

75 درصد

درصد پیشرفت