پنج شنبه, 20 آبان 1400 ساعت 09:48

بازدید مورخ 1400/8/4 هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و خاک از پروژه سد و کانال سایت اختر واقع در عسلویه

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

 روز سه شنبه مورخ 1400/8/4، هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و خاک به جهت بازدید از پروژه در حال اجرای سد و کانال سایت اختر واقع در عسلویه در محل حضور یافته و در معیت مدیر پروژه و رئیس کارگاه از پروژه بازدید نموده و در جریان روند اجرایی کار قرار گرفتند.

سپس در جلسه هماهنگی با ارکان پروژه حضور یافته و ضمن اعلام موانع و مشکلات و اخذ نظر مساعد کارفرما در راستای رفع آنها، پیشبرد هر چه سریع تر پروژه در دستور کار همه ارکان قرار گرفت. همچنین کارفرما رضایت خود را از روند اجرایی پروژه ابراز نمود.