ایستگاه مترو آمادگاه اصفهان (L2-1)

 در راستای اجرای خط دو قطار شهری درکلان شهر اصفهان و تعریف بیست و سه ایستگاه در طول مسیر، جهت سهولت در حمل و نقل مسافر و ارائه خدمات و با در نظر گرفتن نیاز شهروندان، سازمان قطار شهری اصفهان با همکاری شرکت محترم زایند آب، بر پایه مطالعات صورت گرفته، اقدام به جانمایی و طراحی ایستگاه مترو آمادگاه، واقع در تقاطع خیابان فردوسی  و خیابان های آمادگاه و فلسطین نموده است که در مساحتی به میزان 3498 متر مربع احداث می گردد.

تاریخ شروع پیمان

1399

مبلغ اولیه پیمان

1،450 میلیارد ریال