ايستگاه مترو كاوه اصفهان

ایستگاه مترو کاوه بعنوان ایستگاه مرکزی قطار شهری اصفهان در محل تقاطع خط شمال–جنوب و خط شاهین شهر در خیابان کاوه اصفهان در زمینی به مساحت 5000 مترمربع و با زیر بنای حدود 9000 مترمربع احداث گردیده که دارای سه سکو با طول 100 متر می باشد.

 این ایستگاه با معماری زیبا و اجرای مطلوب توسط شرکت مهندسی آب و خاک یکسال زودتر از موعد پیش بینی شده در مهر ماه 1386 با هزینه ای بالغ بر 55 میلیارد ریال تحویل کارفرما گردید و به عنوان اولین ایستگاه شهر اصفهان می باشد.

 

ارکان پروژه:

  • کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان
  • مشاور: مهندسین مشاور سازه اندیشان پویا


عملیات شاخص:

بتن ریزی: 12800 مترمکعب                                                          آرماتوربندی: 1216 تن

کارهای فلزی: 388 تن                                                                              خاکبرداری: 143 هزار مترمکعب