ايستگاه مترو امام حسين تهران (Q2)

 

كارفرما

شركت راه آهن شهری تهران و حومه

مديريت طرح

مهندسين مشاور پژوهش

مشاور

مهندسين مشاور  طرح بامداد

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

102،157

تاريخ خاتمه

1386

 

  ایستگاه مترو امام حسین در خط 2 مترو تهران با مساحت حدود 8000  مترمربع و در عمق 23 متری در سه طبقه که شامل «سالن تهیه بلیط»، «فضاهای اداری، اتاقهای تأسیسات برقی، مکانیکی و  هواسازها» و «سکوی مسافران» می باشدتوسط شرکت مهندسی آب و خاک اجراء و راه اندازی گردیده است. کلیه عملیات اجرایی نازک کاری و تاسیساتی این ایستگاه هم توسط این شرکت انجام شد.  با افتتاح این ایستگاه در آذر ماه 1385 رکورد ساخت ایستگاه مترو در تهران از 5 سال به 2.5  سال تقلیل یافت و لوح تقدیر توسط شهردار محترم تهران به شرکت اهداء گردید و در حدود 40 هزار سفر به ظرفیت خطوط مترو تهران اضافه گردید.