ایستگاه مترو چهارراه وليعصر، هواکش میان تونلی G'4I4، سکوی تشریفات مرکز فرمان و ساختمان پست برق امیرکبیر

این ایستگاه در خط 4 مترو تهران قرار دارد و در شش زیر پروژه زیر انجام گردیده است:

1- احداث ایستگاه  G4 که در چهار راه ولیعصر قرار دارد و به روش ریب زنی (روسی) با سطح زیر بنای حدود 10 هزار متر مربع اجرا گردیده است.

2- احداث سه راهی اتصال خط 4 به 3 به طول 80 متر  

3-  احداث هواکش میان تونلی I4G4 که به صورت ترانشه باز انجام گردید.

4- احداث ساختمان پست برق امیرکبیر با زیر بنای حدودا 6500 متر در چهارراه کالج جنب ساختمان مرکز فرمان مترو تهران که اسکلت آن از نوع بتنی و با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی اجرا شده است.

5- احداث رکتیفایر

6- احداث سکو تشریفات مرکز فرمان

 

این پروژه در سال 1391، با هزینه ای بالغ بر 270 میلیارد ریال به پایان رسید.

 

ارکان پروژه:

  • کارفرما:  شركت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو)
  • مشاور: حمل و نقل ریلی بهرو تهران-سیویار
  • مدیرطرح: مهندسین مشاور گنو