تكميل سازه نگهبان و تأسيسات ايستگاه مترو I2 مشهد

 

 در این پروژه اجرای کلیه عملیات مربوط به تکمیل سازه نگهبان ( سازه هسته ای،سازه های جانبی و دسترسی) و اجرای نازک کاری، اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ( نصب و راه اندازی) انجام میشود.

محل اجرای پروژه مشهد
کارفرما مؤسسه مهندسی رهاب (قرارگاه خاتم الانبیاء)
مشاور بادبند
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 15،645
تاریخ خاتمه 1392