سازه اصلی تونل قطعه 8 و نازك‌كاری، معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاههای مترو قصردشت و مطهری شيراز

 

محل اجرای پروژه شیراز
کارفرما سازمان قطار شهری شیراز و حومه
مشاور گنو
مبلغف تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 86،449
تاریخ خاتمه 1391

عملیات اجرایی

 

- اجرای تاسیسات برقی

- اجرای لوله کشی اطفای حریق

- نماسازی کلیه ورودی ایستگاهها و محوطه سازی آنها

- انجام 520 مترلاینینگ تونل

- انجام عایقکاری و آرماتوربندی و بتن ریزی تونل و ورودی ایستگاهها

- نازک کاری تمام فضاهای ایستگاه

تغییرات انجام شده  

- تبدیل کانال درجا به کالالت

- کم کردن عمق، تغییر فاصله وتغییر قطر لوله تایل ها

- کاهش زمان اولیه پروژه به مدت 8 ماه

- تبدیل کلکتورها به زهکش های روباز

- کاهش عمق کارگذاری لوله ها در زهکش های زیرزمینی