این قرارداد شامل عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه عمان سامانی (مهدیه) واقع در خط 2 قطار شهری اصفهان می باشد.
محل اجرای پروژه فارس کارفرما وزارت راه و ترابری (شركت ساخت و توسعه زير بناهای حمل و نقل كشور) مشاور پارس چگالش مبلغ اولیه پیمان (میلیون ريال) 344'563 مدت (ماه) 24 تاریخ شروع کار 1394/06/10 درصد پیشرفت 64 درصد
  محل اجرای پروژه تهران کارفرما شركت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) مشاور مهندسین مشاور گنو مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 932،447 تاریخ خاتمه 1396   
   در این پروژه اجرای کلیه عملیات مربوط به تکمیل سازه نگهبان ( سازه هسته ای،سازه های جانبی و دسترسی) و اجرای نازک کاری، اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ( نصب و راه اندازی) انجام میشود. محل اجرای پروژه مشهد کارفرما مؤسسه مهندسی…
محل اجرای پروژه سازمان قطار شهری شیراز و حومه کارفرما شیراز مشاور موننكو ايران مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 22،492 تاریخ خاتمه 1392
محل اجرای پروژه شیراز کارفرما سازمان قطار شهری شیراز و حومه مشاور پژوهش مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 13،398 تاریخ خاتمه 1391
  محل اجرای پروژه شیراز کارفرما سازمان قطار شهری شیراز و حومه مشاور گنو مبلغف تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 86،449 تاریخ خاتمه 1391 عملیات اجرایی   - اجرای تاسیسات برقی - اجرای لوله کشی اطفای حریق -…
این ایستگاه در خط 4 مترو تهران قرار دارد و در شش زیر پروژه زیر انجام گردیده است: 1- احداث ایستگاه  G4 که در چهار راه ولیعصر قرار دارد و به روش ریب زنی (روسی) با سطح زیر بنای حدود 10 هزار…
اصفهان محل اجراي پروژه سازمان قطار شهری اصفهان و حومه نام كارفرما مهندسين مشاور هگزا نام مشاور 76،437 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) 1390 تاریخ خاتمه اهم فعالیت های اجرایی: - ریل گذاری در تونل: 7580 متر…
ایستگاه مترو کاوه بعنوان ایستگاه مرکزی قطار شهری اصفهان در محل تقاطع خط شمال–جنوب و خط شاهین شهر در خیابان کاوه اصفهان در زمینی به مساحت 5000 مترمربع و با زیر بنای حدود 9000 مترمربع احداث گردیده که دارای سه…
  كارفرما شركت راه آهن شهری تهران و حومه مديريت طرح مهندسين مشاور پژوهش مشاور مهندسين مشاور  طرح بامداد مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال) 102،157 تاريخ خاتمه 1386     ایستگاه مترو امام حسین در خط 2…