تصفيه خانه فاضلاب شرق اصفهان

طرح فوق در کیلومتر 27  جاده اصفهان-نائین می‌باشد. اين تصفيه خانه به ظرفيت تصفيه فاضلاب جمعيتي معادل 500 هزار نفر در دو مدول طراحی و با هدف تصفيه فاضلاب مناطق شرقي شهر اصفهان، شهر خوراسگان و تعدادي از روستاهاي واقع شده در مسير، در منطقه کويري سگزي در شرق اصفهان احداث شده است.


تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان با زيربناي 70 هکتار در زميني به وسعت 600 هکتار احداث شده است و مي تواند در هر شبانه روز يکصد هزار مترمکعب فاضلاب را به روش تلفيق برکه هاي تثبيت و حوضچه هاي هوادهي تصفيه کند.

 

 

كارفرما

آب و فاضلاب استان اصفهان

مشاور

طرح افرا

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

27،004

تاريخ پايان

1384