سد اصلی و بند انحرافی چشمه لنگان

این پروژه در نزدیکی اصفهان و در محل تلاقی دو رودخانه سیبک و سرداب واقع شده است.

این طرح بمنظور تأمین سالیانه 190 میلیون مترمکعب آب جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی اصفهان و شهرهای حاشیه کویر اجرا  گردید.

با این طرح آب رودخانه های چشمه لنگان و خدنگستان از سرشاخه های رودخانه دز به حوضه زاینده رود منتقل شد.

كارفرما

سازمان آب منطقه‌ای اصفهان

مشاور

مهندسين مشاور زايند آب

محل اجرای پروژه

فریدون شهر اصفهان

تاريخ خاتمه

1383

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال)

23،474

 

نام سد

 سد اصلی چشمه لنگان

 

نام سد

بند انحرافی چشمه لنگان

نوع سازه

بتنی وزنی

نوع سازه

بتنی وزنی

طول تاج

100 متر

طول تاج

52 متر

عرض تاج

7 متر

عرض تاج

7 متر 

ارتفاع از بستر

25 متر

ارتفاع از بستر

10 متر

نوع سرریز

آزاد (اوجی روی بدنه سد)

نوع سرریز

آزاد (اوجی روی بدنه سد)

طول سرریز

50 متر

طول سرریز

50 متر