سد مخزنی کمانه

 سد خاکی کمانه در استان اصفهان شهرستان سمیرم قرار دارد که برای جمع آوری و تنظیم آبهای هرز رونده چشمه مردنگ و دروغ زن و همچنین مهار سیلابهای منطقه جهت تأمین آب کشاورزی اراضی منطقه احداث شده است.

 

نوع سازه

سنگریزه‌ای با هسته رسی

طول تاج

210 متر

عرض تاج

7 متر

ارتفاع از بستر

50 متر

نوع سرریز

نیلوفری

طول کالورت

145 متر

 

 

اهداف اصلی:

  • کنترل و تنظیم آب رودخانه کمانه و سیلاب­های آن در حدود 5/5 میلیون متر مکعب
  • بهبود حدود 500 هکتار از اراضی منطقه و توسعه حدود 500 هکتار از اراضی زراعی
  • تأمین یک میلیون متر مکعب جهت نیازهای زیست محیطی منطقه

ارکان پروژه

کارفرما: سازمان آب منطقه ای اصفهان

مشاور: آب نیرو


 

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل: 72،311 میلیون ریال 

تاریخ خاتمه: 1387