سد خاکی کمانه در استان اصفهان شهرستان سمیرم قرار دارد که برای جمع آوری و تنظیم آبهای هرز رونده چشمه مردنگ و دروغ زن و همچنین مهار سیلابهای منطقه جهت تأمین آب کشاورزی اراضی منطقه احداث شده است.   نوع سازه سنگریزه‌ای با…
این پروژه در نزدیکی اصفهان و در محل تلاقی دو رودخانه سیبک و سرداب واقع شده است. این طرح بمنظور تأمین سالیانه 190 میلیون مترمکعب آب جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی اصفهان و شهرهای حاشیه کویر اجرا  گردید. با این طرح…
طرح فوق در کیلومتر 27  جاده اصفهان-نائین می‌باشد. اين تصفيه خانه به ظرفيت تصفيه فاضلاب جمعيتي معادل 500 هزار نفر در دو مدول طراحی و با هدف تصفيه فاضلاب مناطق شرقي شهر اصفهان، شهر خوراسگان و تعدادي از روستاهاي واقع…
  احداث سد به منظور تنظیم سیلاب‌ها و آب‌های خروجی و کمک به افزایش آب ورودی به تونل اصلی چشمه لنگان می باشد.