بهسازی باند موجود و احداث باند دوم جاده آبادان-ماهشهر

 

طرح فوق در ابتدای جاده آبادان–ماهشهر تا نیروگاه گازی جنوب غربی  قرار دارد که با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی مسیر و همچنین افزایش سرعت وسائط نقلیه اجرا و بهره برداری شد.

كارفرما

-        شركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی

-        اداره كل راه و ترابری استان خوزستان

مشاور

مهندسين مشاور شمع

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

60،744

تاريخ خاتمه

1389

 

 مشخصات جاده به شرح ذیل می باشد:

عرض جاده

طول جاده

تعداد ابنیه فنی (پل و آبروها)

نصب گاردریل

خط کشی

24  متر

10  کیلومتر

16 دستگاه

8  کیلومتر

30  کیلومتر