تونل گردنه رخ و راه های طرفین

 

این پروژه در 25 کیلومتر شرق شهرستان شهرکرد در مسیر جاده شهرکرد – اصفهان قرار دارد که یکی از جاده های اصلی استان چهار محال و بختیاری می‌باشد .

با توجه به میزان ترافیک موجود و عبور روزانه حدوداً 8500 وسیله نقلیه از این محور در مدت کمتر از 4 سال بهره برداری از این مسیر از طریق صرفه جویی در سوخت،

استهلاک وسائط نقلیه ، زمان سفر و کاهش هزینه‌های نگهداری ، کل هزینه احداث تونل گردنه رخ مستهلک خواهد شد .

مشخصات فنی پروژه :

 

طول تونل

طول جاده

ارتفاع حفاری

ارتفاع تمام شده 

عرض حفاری کف 

عرض تمام شده داخل

نعداد ابنیه فنی

1300 متر

8  کیلومتر

8/62متر

7/4 متر

13  متر

11  متر

15  دستگاه

 

كارفرما

 اداره كل راه و ترابري استان چهار محال و بختیاری

مشاور

مهندسين مشاور برآيند

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال)

113،928

تاريخ خاتمه

1389