شهرستان ماهنشان در استان زنجان محل اجرای پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نام كارفرما اداره کل نظارت نام مشاور 428،743 مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال) 36 ماه مدت 97/08/13 تاريخ شروع كار 3 درصد درصد…
    شهرستان ماهنشان در استان زنجان محل اجرای پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نام كارفرما اداره کل نظارت نام مشاور 329،988 مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال) 36 ماه مدت 97/08/14 تاريخ شروع كار 5 درصد درصد…
  آستارا محل اجراي پروژه ستاد نظارت گمرکات استان گیلان نام كارفرما مهندسین مشاور مهباد نام مشاور 225،575 مبلغ اوليه پيمان (ميليون ريال) 30 ماه مدت 97/05/28 تاريخ شروع كار 9 درصد درصد پیشرفت
  قزوين محل اجراي پروژه وزارت راه و ترابري (شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور) نام كارفرما  مهندسين مشاور پل رود نام مشاور 481،853 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) 1396 تاریخ خاتمه  محل…
  طرح فوق در ابتدای جاده آبادان–ماهشهر تا نیروگاه گازی جنوب غربی  قرار دارد که با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی مسیر و همچنین افزایش سرعت وسائط نقلیه اجرا و بهره برداری شد. كارفرما -        شركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی…
  این پروژه در 25 کیلومتر شرق شهرستان شهرکرد در مسیر جاده شهرکرد – اصفهان قرار دارد که یکی از جاده های اصلی استان چهار محال و بختیاری می‌باشد . با توجه به میزان ترافیک موجود و عبور روزانه حدوداً…