یکشنبه, 16 آبان 1400 ساعت 19:18

بازدید هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و خاک از پروژه های مترو شرکت در شهر اصفهان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

روز شنبه مورخ 1400/8/1، هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و خاک از پروژه های در دست احداث ایستگاه های مترو مهدیه، امام حسین و آمادگاه، در شهر اصفهان بازدید نمودند. در این بازدید ها مدیران پروژه ضمن ارائه گزارش پیشرفت پروژه از نزدیک هیئت مدیره را در جریان روند اجرایی پروژه قرار داده و از نظرات ایشان در خصوص نقشه راه شرکت جهت ادامه مسیر پروژه آگاه شدند.

در ادامه سفر، طی برگزاری جلساتی با کارفرمای پروژه های مهدیه و سدسرداب، ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه ها و اظهار رضایت کارفرمایان محترم، مطالبات شرکت مورد پیگیری قرار گرفت.