چهارشنبه, 26 آبان 1400 ساعت 14:52

بازدید مورخ 18 آبان 1400 هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و خاک از پروژه محوطه سازی گمرک آستارا

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

 

روز سه شنبه مورخ 18/8/1400 هیئت مدیره شرکت بهمراه مدیر دفتر مدیریت پروژه (آقای مهندس علیزاده) از پروژه محوطه سازی گمرک آستارا بازدید نمودند. در جریان این بازدید ضمن بررسی روند اجرایی پروژه از نزدیک، گزارش پیشرفت پروژه از طرف مدیر پروژه (آقای مهندس مدبر) و رئیس کارگاه (آقای مهندس شیخ مهدی) به هیئت مدیره ارائه شد و ایشان در جریان روند اجرایی و مسائل فنی پروژه قرار گرفتند.
سپس در جلسه ای با حضور کلیه ارکان پروژه حضور یافته و به بررسی موارد اختلافی در صورت وضعیت کارهای انجام شده پیمانکار پرداختند و در نهایت با قبول پرداخت عمده اختلاف های موجود از جانب کارفرما، جلسه خاتمه یافت.