خط ۴ مترو تهران بطول ۲۱ کیلومتر دارای ۱۹ ایستگاه است. تکمیل و تجهیز پایانه کلاهدوز یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش سرفاصله حرکتی قطارها از ۴ به ۲ و نیم دقیقه است.
تهران محل اجرای پروژه مؤسسه جهاد توسعه نام كارفرما فرآيند فولاد بتن ساروج نام مشاور 17،116 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) 1393 تاريخ خاتمه
    این پروژه در زمینی به مساحت در حدود 100000 متر مربع و با زیر بنای 11000 - سقف مصلی از چهار دهانه 17 متری بصورت تخت و یک دهانه 29 متری بصورت قوس دار احداث گردید. که شامل عملیات سفت کاری، نازک کاری…
پروژه گردش بازار ياس هنگام در زمينی به مساحت 21450 مترمربع در شرق تهران با اجرای عملیات خاكبرداری و حمل، تحكيم، تثبيت، زهكشی و ايجاد سازه دائم نگهبان خاك با روش نيلينگ انجام گرديد.   اطلاعات فعالیت های اجرایی: مساحت خاكبرداری:  17900 مترمربع عمق خاكبرداری: …
                     كارفرما  سازمان قطارشهری اصفهان مشاور مهندسين مشاور اسپادانا مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال) 74،260 تاريخ پايان 1388  ساختمان اداره مرکزی قطار شهری اصفهان در کنار ایستگاه مترو کاوه در زمینی به مساحت 8100 متر مربع و زیر بنای 12900 متر…
  كارفرما  سازمان مسكن و شهرسازی استان  گلستان مشاور مهندسين مشاور بافت بهستان مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال) 27،360 تاريخ پايان 1386   پروژه مذکور بعنوان اولین برج منطقه در زمینی به مساحت حدود 9700  مترمربع زیربنای 24000 متر مربع در باکر محله…