كانال انتقال آب RMC  هنديجان و احداث دو دستگاه پل سواره‌ رو

 کانال انتقال آب RMC هندیجان و شبکه آبیاری و زهکشی مربوطه در 30 کیلومتری شمال شرق اهواز قرارد دارد که از کارهای شاخص این پروژه می توان به احداث يك عدد سيفون زيرگذر سيلاب بر دهملا به طول 635 متر با ظرفيت 15/30مترمكعب در ثانيه با 2 عدد باكس  2/30* 2/30 اشاره نمود.

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

مشاور: مهندسین مشاور دزآب

مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل: 122،371 میلیون ریال

تاریخ خاتمه: 1387