با توجه به بارش باران‌های سیل‌آسا و وقوع سیل در منطقه پارس جنوبی و به منظور ایجاد تأخیر و هدایت سیلاب به سمت دریا و حفاظت از تاسيسات پايين‌دست، پروژه احداث سد D5 و کانال C3 در زمينه احداث سدهای…
  این طرح در استان خوزستان و در فاصله 20 کیلومتری از شمال شهر اهواز در مجاورت جاده اهواز -اندیمشک و در مساحتی در حدود 6310 هکتار واقع شده است که به منظور احداث کانالهای آبیاری و زهکشی درجه 2، جاده های سرویس و ابنیه  میباشد.   شرح…
  محل اجرای پروژه هنديجان کارفرما مؤسسه جهاد نصر مشاور دزآب مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 412،754 تاریخ خاتمه 1395
 شبكه آبياری و زهكشی دشت هنديجان به مساحت 50،000 هكتار در جنوب شرق اهواز و از 20 كيلومتري جنوب اميديه شروع می شود.   فعاليت ‌های اصلی پروژه: - احداث دايك حفاظتی در سواحل چپ و راست رودخانه - اصلاح بكارگيری سيلاب…
 این طرح از طرح های شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان میباشد که در دو طرف رودخانه هندیجان و 135 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز به مساحت 8868 هکتار و دارای 81 واحد زراعی قرارگرفته است.  عملیات اجرایی: - احداث کانالها و زهکشهای درجه 3 - احداث…
محل اجرای پروژه آبادان کارفرما سازمان آب و برق خوزستان مشاور انهار جنوب مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 12،727 تاریخ خاتمه 1391
محل اجرای پروژه آبادان کارفرما سازمان آب و برق خوزستان مشاور انهار جنوب مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 49،505 تاریخ خاتمه 1391
  کانال اصلی انتقال آب جزیره مینو در استان خوزستان میباشد و بین جزیره مینو  و آبادان قرار گرفته است. خوزستان محل اجراي پروژه سازمان آب و برق خوزستان نام كارفرما مهندسين مشاور يكم نام مشاور 93،341 مبلغ تجمعی صورت وضعیت…
محل اجرای پروژه آبادان کارفرما سازمان آب و برق خوزستان مشاور انهار جنوب مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 113،039 تاریخ خاتمه 1389
 کانال انتقال آب RMC هندیجان و شبکه آبیاری و زهکشی مربوطه در 30 کیلومتری شمال شرق اهواز قرارد دارد که از کارهای شاخص این پروژه می توان به احداث يك عدد سيفون زيرگذر سيلاب بر دهملا به طول 635 متر با ظرفيت 15/30مترمكعب…
کانال انتقالی شبکه آبیاری رودشت جنوبی در 60 کیلومتری جاده اصفهان - ورزنه انجام گرفت. این پروژه طی 4 قرارداد در فاصله سال های 79 تا 83 به این شرکت ابلاغ گردید که اطلاعات قرارداد ها به شرح ذیل میباشد.…
 .این پروژه در 30 کیلومتری شمال شرق شهرستان اهواز اجرا گردید   محل اجرای پروژه اهواز کارفرما سازمان آب و برق خوزستان مشاور مهاب قدس تاریخ خاتمه 1383 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ریال) 59،598
  این پروژه در استان مازندران، شهرستان نوشهر اجرا گردید. چالوس محل اجراي پروژه شرکت سهامی آب  منطقه ای استان مازندران و گلستان نام كارفرما مهاب قدس نام مشاور 36،391 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) 1382 تاريخ…
کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی مشاور: مهندسین مشاور آبدان فراز تاریخ شروع پیمان: 1395/01/14 مدت اولیه پیمان: 32 ماه مبلغ اولیه پیمان:458،042 میلیون ریال
محل اجرای پروژه اهواز کارفرما سازمان آب و برق خوزستان مشاور مهاب قدس تاریخ خاتمه 1381 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) 37،104
 این پروژه در جنوب غربی شوشتر - ساحل سمت راست رودخانه دز در استان خوزستان اجرا گردید. شوشتر محل اجراي پروژه شركت كشت و صنعت نيشكر ميان‌آب نام كارفرما پاپيلا نام مشاور 27،819 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون…
محل اجرای پروژه اصفهان کارفرما سازمان آب منطقه ای استان اصفهان مشاور زايندآب مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 17،919 تاریخ خاتمه 1378
  محل اجرای پروژه اصفهان کارفرما مديريت آبخيزداری جهاد استان اصفهان مشاور پارس جوياب مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 3،881 تاریخ خاتمه 1378
محل اجرای پروژه آبادان کارفرما اداره کل شيلات و آبزیان خوزستان مشاور معاونت تکثیر و پرورش آبزیان مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (میلیون ريال) 777 تاریخ خاتمه 1373 Main Menu Plataforma Steam ForoGuate ForoCarros
ارکان پروژه: کارفرما: مؤسسه جهاد نصر مشاور: مهندسین مشاور دزآب اطلاعات اولیه پروژه: تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23 مبلغ اولیه پیمان:315،387 میلیون ریال
 این شبکه آبیاری و زهکشی در 40 کیلومتری جنوب شهرستان شوشتر در اراضی دشت شعبیه بین رودخانه کارون و رودخانه دز و حد فاصل شهرستان شوشتر و ملاثانی در استان خوزستان و درمساحتی حدود 1850 هکتار اجرا گردید. شرح عملیات اجرایی: - تسیح اراضی قطعات آبیاری در سطحی…
محل اجرای پروژه شوشتر کارفرما سازمان آب و برق خوزستان مشاور دزآب تاریخ خاتمه 1370 مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) 789